تلفن اصلی:
---
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل داور رسولی نیا
تلفن کارخانه 6619412-3337239-3336288 (0451) و 09114518508
فکس کارخانه 66669412 (021)
آدرس کارخانه

شهرک صنعتی اردبیل، قطعه 19

بسته‌بندی حبوبات و چاپ لفاف بسته‌بندی


شرکت‌های مشابه