تلفن اصلی:
+98 (21) 77512482
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل جلال زکایی خیرابی
تلفن‌های دیگر +98(21) 66123532
فکس +98(21) 66420231
آدرس پستی

تهران ، خیابان جمالزاده شمالی کوچه اعتماد پلاک 23واحد منفی یک

کد پستی 1418835599
وب سایت www.ipina.ir
تلگرام telegram.me/ipina

اطلاع رسانی چاپ

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه