تلفن اصلی:
+98 (21) 88649778
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل حسن مقیمی
تلفن‌های دیگر +98 (21) 88649777
فکس +98 (21) 88649777
آدرس پستی

تهران میدان آرژانتین ،خیابان الوند،خیابان گاندی ،نبش خیابان زاگرس ،پلاک18/1 ،ساختمان پرهام واحد 2

کد پستی 1516696313
پست الکترونیک [email protected]
آدرس کارخانه

قزوین، شهر صنعتی البرز،انتهای بلوار امیرکبیر غربی

چاپ و ساخت جعبه با مقوا کاغذی و مقوای پلیاتیلن، تولید انواع پاکت پیورپک برای مواد لبنی،‌تولید انواع قوطیهای فلزی به منظور بسته‌بندی فرآورده‌های صنعتی و غذایی ، چاپ ورقهای فلزی به صورت چهاررنگ،‌چاپ افست 4رنگ،کلیه خدمات پیش از چاپ


شرکت‌های مشابه