تلفن اصلی:
+98 (21) 55639583
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل جواد قاسمیفر
تلفن‌های دیگر 55639583
فکس 55639583
آدرس پستی

خیابان پانزده خرداد غربی، جنب بانک ملی، کوچه شهید مهدی رئیسی، تقاطع چاله‌حصار، پلاک 26و24

کلید واژه‌ها  

ساخت جعبه کفش و پیتزا

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه