تلفن اصلی:
+98 (21) 66691757
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل مهدی آبادی
تلفن‌های دیگر +98 (21) 66697127/ 66691692 / 66695850
آدرس پستی

میدان آزادی، بزارگراه آیت الله سعیدی، میدان فتح، به طرف سه راه آذری، مقابل 13متری حاجیان، خیابان شهیدان عسگری، پلاک 3

چاپ روی فلز و مارکهای صنعتی با ماشینهای تامپو، اسکرین و آفست خشک تا اندازه 90*75 سانتیمتر

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه