تلفن اصلی:
---
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل مذهبیان
پست الکترونیک [email protected]
تلفن کارخانه 6300539 (0411)
فکس کارخانه 6300540 (0411)
آدرس کارخانه

تبریز،کیلومتر 10 جاده تهران، روبروی مرکز آموزش کشاورزی، خیابان سرم دارو، جنب سرم سازی شهید قاضی

کلید واژه‌ها  

تولید لفاف‌های چند لایه (پلیاتیلن، مقوا، فویل آلومینیوم) به صورت اکسترودر و کواکسترود

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه