تلفن اصلی:
+98 (311) 2220100
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل رحیم سلطانی
تلفن‌های دیگر 2220100 / 2219469
فکس 2220100 / 2219469
آدرس پستی

چهارباغ پایین، کوچه سفارت روسیه، پلاک 48

کلید واژه‌ها   

جعبه سازی موادغذایی، (شیرینی، پیتزا، چاپ تک رنگ)

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه