تلفن اصلی:
+98 (21) 88966565
ارسال پیام به شرکت
تلفن‌های دیگر 88966565 / 88981933
فکس 88966565 / 88981933
آدرس پستی

بلوار کشاورز، خیابان فلسطین جنوبی، شماره 164، طبقه اول، واحد 4

کلید واژه‌ها  

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه