تلفن اصلی:
+98 (71) 52223177
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل غلام عباس رحیمی
آدرس پستی

جهرم،خیابان جمهوری اسلامی

چاپخانه

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه