تلفن اصلی:
+98 (35) 35214040
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل محمد امیرجلیلی
تلفن‌های دیگر +98 (35) 35216060
فکس +98 (35) 35211100
پست الکترونیک info@ arok.ir
وب سایت www.arok.ir
آدرس کارخانه

دروازه قرآن- خیابان شهید سرگرد سامعی- خیابان آروک

تولید نایلون فریزری،‌نایلکس دسته دار و خانواده

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه