تلفن اصلی:
+98 (21) 88027225
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل حسن سماعی مطلق
تلفن‌های دیگر +98 (21) 88027245
فکس +98 (21) 88027225
آدرس پستی

خیابان کارگر شمالی، خیابان هفتم، پلاک 7، واحد 15

تولید کننده گونی پلاستیکی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه