تلفن اصلی:
---
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل مسعود ارجمند
کد پستی 77175/376
تلفن کارخانه 8222764 (0391)
فکس کارخانه 8222764 (0391)
آدرس کارخانه

شهرک صنعتی فاز 2، خیابان چهارم، پلاک 2

گونی بافی از مواد PP، چاپ دو رنگ

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه