تلفن اصلی:
+98 (71) 32602642
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل مجید عبودی
فکس +98 (71) 32602666
آدرس پستی

شیراز- شهرک صنعتی آب باریک- خ شقایق -بلوک A2-قطعه13

کارتن و صنایع سلولز

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه