تلفن اصلی:
+98 (72) 24364500
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل ولی الله شاکری
آدرس پستی

رستم،شهرمصیری- خیابان جمهوری

موبایل پاسخگو +98 (917)3228984

چاپخانه

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه