تلفن اصلی:
+98 (41) 37450288
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل جعفر علم خانی
فکس +98 (41) 37451455
آدرس پستی

مراغه، بلوار شهید درخشی، پشت دانشگاه آزاد، پلاک 9

کد پستی 5519700113
پست الکترونیک [email protected]
وب سایت کلیک کنید

تولید کننده نایلون، نایلکس و نایلون عریض

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه