آیا این فهرست متعلق به شرکت شماست؟ اگر شما مدعی این شرکت هستید اینجا را کلیک کنید.
تلفن اصلی:
+98 (71) 32602024
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل کریم دهقان
تلفن‌های دیگر +98 (71) 32602023 ~ 9
فکس +98 (71) 32602099
آدرس پستی

کیلومتر 22 جاده شیراز اصفهان-شهرک صنعتی آب باریک-جنب انتظامات-شرکت شگرف ابزار فارس

کد پستی 7341986559
وب سایت www.shegarfabzar.com

قالب سازی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه