تلفن اصلی:
+98 (311) 6540040
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل علیرضا قاسمی
تلفن‌های دیگر 6540040
فکس 6540040
آدرس پستی

خیابان نظر شرقی، خیابان خورشید، بن‌بست نیک سیرت، پلاک 206

آدرس کارخانه

کیلومتر 15جاده شیراز،‌ خیابان آل محمد،‌ خیابان معلم، کوی خورشید

کلید واژه‌ها    

تولید مقوای بهداشتی استاندارد جهت بسته بندی مواد غذایی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه