تلفن اصلی:
+98 (335) 5373328
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل رشیدی
تلفن‌های دیگر 5373328
فکس 5373328
آدرس پستی

خیابان 15 خرداد، نرسیده به چهارراه سیروس، روبروی باربری گیتی نورد، پلاک 390

کلید واژه‌ها    

مقوا و کارتن

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه