تلفن اصلی:
88786195
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل کامران غنایی
تلفن‌های دیگر 88786195
فکس 88786195
آدرس پستی

میدان‌آرژانتین، خیابان الوند، کوچه31، پلاک19، طبقه2

کلید واژه‌ها   

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه