تلفن اصلی:
+98 (21) 66467267
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل دکتر احمد شیبانی
تلفن‌های دیگر 66467267
فکس 66467267
آدرس پستی

خیابان انقلاب، خیابان فخر رازی، نبش خیابان شهید نظری

کلید واژه‌ها    

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه