تلفن اصلی:
+98 (21) 55006117
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل شهرام شیرین‌زبان
تلفن‌های دیگر 55006117
فکس 55006117
آدرس پستی

خیابان شهید رجایی، بعد از میدان بهشت، روبروی مسجد مادر، کوچه قو، پلاک 3

چاپ و ساخت جعبه و ورنی زنی


شرکت‌های مشابه