تلفن اصلی:
---
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل شهریار قبادی
تلفن کارخانه 5753256 (0173)
آدرس کارخانه

گلستان، شهرک صنعتی آق قلا، جنب ذوب شمال

تولید تخته سه لا برای جعبه و صندوق

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه