تلفن اصلی:
+98 (21) 88404147
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل صالح زاده
تلفن‌های دیگر 88404147
فکس 88404147
آدرس پستی

خیابان سهروردی جنوبی، مقابل بانک ملی و داروخانه راسل، ساختمان شماره 115، طبقه اول

تلفن کارخانه 2224038-2228109 و 3-2223052 (0282)
فکس کارخانه 2223052 (0282)
آدرس کارخانه

شهر صنعتی البرز، منطقه 8،‌ بلوار میرداماد غربی

کلید واژه‌ها   

قوطی سازی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه