تلفن اصلی:
+98 (21) 77531689
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل محمد کلاری
فکس +98 (21) 77531689
آدرس پستی

خیابان بهارستان، جنب بیمارستان طرفه، پلاک 132

پست الکترونیک [email protected]

تعاونی تدارک و عرضه مواد اولیه و ملزومات چاپ به اعضاء چاپخانه ها

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه