تلفن اصلی:
+98 (21) 77047808
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل هرویک یاری جانیان
تلفن‌های دیگر +98 (21) 77047800
فکس +98 (21) 77066490
پست الکترونیک [email protected]
وب سایت کلیک کنید
کلید واژه‌ها  

انجمن ماشین سازان و تجهیزات پلیمری

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه