تلفن اصلی:
+98 (152) 3662036
ارسال پیام به شرکت
تلفن‌های دیگر 3662036
فکس 3662036
آدرس پستی

جاده دریا، کیلومتر 3 ساری-بابلسر

صنایع پلاستیک

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه