تلفن اصلی:
+98 (21) 33720391
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل مصطفی سپهرنیا
تلفن‌های دیگر 33720391
فکس 33720391
آدرس پستی

خیابان خاوران، خیابان ذوالفقاری، چهارراه منصور، منصور شرقی، 10متری روحانی، کوچه طالقانی، پلاک4

آدرس کارخانه

9121942343

کلید واژه‌ها  

پاکت سازی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه