تلفن اصلی:
+98 (21) 77521700
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل سیدی
تلفن‌های دیگر 77521700
فکس 77521700
آدرس پستی

ظهیرالاسلام، خیابان مصباح، روبروی خانقاه، پلاک 9

کلید واژه‌ها   

ساخت و فروش انواع پاکت های ملخی و کیسه ای

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه