تلفن اصلی:
+98 (21) 66250435
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل محمدعباس علیپور
تلفن‌های دیگر 66250435 / 66185820
فکس 66250435 / 66185820
آدرس پستی

کیلومتر 8 جاده قدیم کرج

کد پستی 158153181
پست الکترونیک [email protected]
کلید واژه‌ها   

چاپ و تولید قوطی روغن نباتی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه