تلفن اصلی:
---
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل ابراهیم هژبرنژاد
تلفن کارخانه 4373309 و 5560020 (0773)
فکس کارخانه 7342308 (0773)
آدرس کارخانه

منطقه صنعتی خوشاب

کلید واژه‌ها  

تولید انواع قوطی کنسرو 130، 200 و 300 گرمی به صورت کششی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه