تلفن اصلی:
+98 (35) 32765632
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل بیانی
تلفن‌های دیگر +98 (913) 4521848
فکس +98 (21) 89775969
آدرس پستی

یزد،کیلومتر۳۰جاده یزد-میبد، جاده حاجی آباد، فرعی دوم سمت راست، شرکت پترو کویر صدر

کد پستی 8946195111
پست الکترونیک [email protected]
وب سایت www.petro-kavir.com

تولید مواد اولیه چسب

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه