آیا این فهرست متعلق به شرکت شماست؟ اگر شما مدعی این شرکت هستید اینجا را کلیک کنید.
تلفن اصلی:
+98 (45) 32500255
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل حسن صادقی
آدرس پستی

مشگین شهر

موبایل پاسخگو +98 (912) 1260409

تولید کاغذ ، کاغذ سنگی و کارتن

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه