تلفن اصلی:
+98 (251) 7226564
ارسال پیام به شرکت
تلفن‌های دیگر 7226564 / 7221995
فکس 7226564 / 7221995
آدرس پستی

بلوار شهید محلاتی، مقابل اداره و انبار قند و شکر، خیابان شهید جوینده، پلاک 24

کلید واژه‌ها   

تولید انواع گرانول PVC و تولید انواع کفشهای ماشینی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه