تلفن اصلی:
+98 (21) 66439220
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل مهندس مهدی فتح‌اله
تلفن‌های دیگر 66439220
فکس 66439220
آدرس پستی

بلوار کشاورز، ابتدای کارگر شمالی، نبش کوچه همدان، موسسه مطالعات و پژوهش بازرگانی، طبقه ششم، مرکز بهبود بهره‌وری بازرگانی

کلید واژه‌ها   

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه