تلفن اصلی:
+98 (21) 8889111
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل محمد عرب
تلفن‌های دیگر +98 (21) 88891197
فکس +98 (21) 88902359
آدرس پستی

تهران، خیابان مطهری، خیابان میرزای شیرازی، پلاک ۱۷۴، طبقه اول.

کد پستی ۱۵۹۶۸۱۶۷۳۳
پست الکترونیک [email protected]
وب سایت www.sanatekafsh.ir

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه