تلفن اصلی:
+98 (411) 5238012
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل حسین زینال‌زاده
تلفن‌های دیگر 5238012
فکس 5238012
آدرس پستی

خیابان فلسطین، روبروی کمیته امداد، کوی شهید یراقی، پلاک 8/2

اتحادیه

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه