تلفن اصلی:
+98 (71) 32397004
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل فرهاد مسعودی حبشی
آدرس پستی

شیراز،بازار انقلاب، سری اول، لاله ٤

موبایل پاسخگو +98 (917) 4114100

چاپ سیلک

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه