تلفن اصلی:
+98 (21) 66702190
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل احمد ظهیری
فکس +98(21)6702936
آدرس پستی

میدان فردوسی، خیابان انقلاب، جنب ساختمان فیلیبس، کوچه شهید براتی، پلاک 880، طبقه 2، شماره 4

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه