تلفن اصلی:
+98 (21) 77323092
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل امیر شفیعی
تلفن‌های دیگر 77323092 / 77962929 / 77964441
فکس 77323092 / 77962929 / 77964441
آدرس پستی

خیابان اتحاد، خیابان یازدهم غربی، نبش احسان، پلاک 48

ساخت و چاپ جعبه


شرکت‌های مشابه