تلفن اصلی:
+98 (21) 55623176
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل عباس علینژاد
تلفن‌های دیگر +98 (21) 55627391
فکس +98 (21) 55623176
آدرس پستی

خیابان پانزده خرداد، بازار نوروزخان، پاساژ جمهوری، پلاک 14

تولیدکننده فیلم عریض کشاورزی، پوشش گلخانه

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه