تلفن اصلی:
+98 (661) 3315142
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل حجت اله بیرجندی
تلفن‌های دیگر 3315142
فکس 3315142
آدرس پستی

بلوار شهید شفیع‌پور ( 60 متری دانشگاه )، انتهای خیابان رازی، جنب دانشگاه علوم پزشکی

کد پستی 6816831178
کلید واژه‌ها  

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه