تلفن اصلی:
+98 (124) 3222080
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل شامیان
تلفن‌های دیگر 3222080
فکس 3222080
آدرس پستی

کلاگر محله، جنب مدرسه ایثار

تلفن کارخانه 2223774 (0124)
کلید واژه‌ها   

تولید نایلون برای صنعت کشاورزی (6 متری و 8 متری)

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه