تلفن اصلی:
+98 (711) 7314038
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل محمدحسین قناعت پیشه
تلفن‌های دیگر 7314038 / 7320394
فکس 7314038 / 7320394
آدرس پستی

بلوار سرداران،‌خیابان شهید قناعت پیشه

کد پستی 71479/45189

تولید و بسته‌بندی آرد، ادویه، بسته‌بندی حبوبات و خشکبار

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه