تلفن اصلی:
+98 (912) 0703911
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل مجتبی نائلی (رییس هیئت مدیره)
پست الکترونیک [email protected]
وب سایت کلیک کنید
شخص پاسخگو زهرا دهقان
موبایل پاسخگو +98 (912) 0703911
اینستاگرام کلیک کنید

انجمن صنفی کارفرمایی ماشین‌سازان صنایع غذایی ایران

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه