آیا این فهرست متعلق به شرکت شماست؟ اگر شما مدعی این شرکت هستید اینجا را کلیک کنید.
تلفن اصلی:
+98 (51) 32461408
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل حمید رضا اخوان
فکس +98 (51) 32461409
آدرس پستی

مشهد کیلومتر25 جاده قوچان،شهرک صنعتی فردوسی

پست الکترونیک [email protected]

تولید قوطی کنسرو غذایی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه