تلفن اصلی:
+98 (21) 88750731
ارسال پیام به شرکت
تلفن‌های دیگر 88750731
فکس 88750731
آدرس پستی

خیابان دکتر بهشتی، خیابان پاکستان، کوچه دوم، پلاک 15، طبقه سوم، شماره 6

تلفن کارخانه 2223038 (0282)
فکس کارخانه 2226998 (0282)
آدرس کارخانه

قزوین،‌شهر صنعتی البرز،روبروی اداره بیمه،‌خیابان بیهقی،کوچه دوم

مواد شیمیایی، رزینهای آلکیدی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه