تلفن اصلی:
+98 (511) 7628896
ارسال پیام به شرکت
تلفن‌های دیگر 7628896 / 8445111
فکس 7628896 / 8445111
آدرس پستی

بلوار خیام، جنب اداره دارو صندوق پستی:91375/344

تلفن کارخانه 7682074 (0511)
کلید واژه‌ها  

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه